HLV Park Hang Seo đã định hình một số vị trí ở tuyển Việt Nam