HLV Miura đến xem TP HCM đá Than Quảng Ninh, hợp đồng bỏ ngỏ?