HLV Lê Thụy Hải: 'Công Phượng chơi hay dù phối hợp chưa tốt'

12/0,733