HLV Afghanistan không bỏ họp báo, nói trọng tài ưu ái tuyển Việt Nam