Hình ảnh 'thiên thần' tật nguyền tung tăng đến lớp khiến người lớn khâm phục