Hình ảnh nhìn là mê của tân Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân