Hình ảnh người Việt mòn mỏi xếp hàng chờ mua iPhone X