Hiếp dâm mẹ, chém con gái rồi ném người xuống hố sâu