”Hiếp dâm kỹ thuật số” 32 bệnh nhân, nam bác sĩ lãnh án 10 năm tù

12/1,040