Hiện tượng mạng Hoa Vinh nói gì về tin hét giá cát-xê 60 triệu/show?