Hiện trường vụ sạt núi ở Lai Châu khiến 6 người chết