Hiện trường vụ nam sinh trường thể thao đoạt mạng thiếu phụ tại chung cư Royal City