Hiện trường vụ máy bay Su22 rơi: Phát hiện rất nhiều mảnh vỡ