Hiện trường ôtô tải đâm xe đón dâu, 17 người thương vong