Hiện trường máy bay Su-22 rơi vỡ vụn ở Nghệ An

30/0,840