Hiện trường máy bay rơi tại Mexico, 101 người thoát chết thần kỳ