Hết vặt đuôi công, du khách Trung Quốc ném đá gấu trúc