Hệ thống tín hiệu tự động ngàn tỉ khiến tàu lửa suýt tông nhau