Hé lộ sự thật 'phủ chúa' nguy nga 100 tỷ ở xứ Thanh