Hé lộ nhiều điểm bất thường vụ thiếu nữ tử vong trên đường đi làm về