Hé lộ nguyên nhân chiến sĩ công an huyện tử vong trên đường