Hậu World Cup 2018, Honda SH và dàn xe tay ga thanh lý 'rẻ như bèo'