Hất canh bầu thừa khiến hai cháu bé bị bỏng: Lời giải thích không được chấp nhận