Hàng triệu người Trung Quốc khổ sở vật lộn trong nước lũ