Hàng trăm người tiễn đưa thiên thần nhỏ Vân Nhi về trời