Hàng trăm người nguy cơ mất tiền tỉ, vì ham lãi suất cao