Hàng trăm người dân và chiến sĩ, hơn 6 giờ vật lộn dập lửa cứu rừng