Hàng trăm bị hại trong vụ án Châu Thị Thu Nga kháng cáo