Hàng nghìn người ký đơn đề nghị cho phép uống “nước thiêng” trong quan tài 2.000 năm tuổi