Hàng nghìn người dân Nam Trung Bộ sơ tán lên cao để tránh lũ

12/0,814