Hàng loạt công nhân ngất xỉu trong nhà máy ở Quảng Ninh: Khí độc cao gấp nhiều lần cho phép