Hàng loạt bé gái bị cưỡng hiếp ở trung tâm bảo trợ