Hàng loạt bao cao su Durex bị thu hồi vì dễ bục rách trong quá trình sử dụng