Hàng không mẫu hạm Type 003 mang máy phóng điện từ?