Hàng chục người dân phá cửa cứu căn nhà bốc cháy vắng chủ ở Sài Gòn

20/0,504