Hàng chục ngôi mộ bị đào phá tan tành, 'trấn yểm' bằng... quần lót