Hàng chục con bò thả rông trong thành phố bị gom về trụ sở phường