Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam 1 triệu USD khắc phục hậu quả bão số 12