Hàn Quốc dùng gia vị 360 năm trong quốc yến đãi Tổng thống Trump