Hai xe tải lao vào nhau, đường cao tốc mịt mù khói lửa