Hai xe máy đối đầu, nam thanh niên ngã xuống đường co giật, cắn lưỡi chết thảm