Hai xe container đấu đầu sau tiếng nổ lớn, 2 tài xế tử vong