Hai trẻ bị ngã do trò chơi đứt cáp ở Đắk Lắk: 'Chỉ là sự cố nho nhỏ'(?)