Hai Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin sẽ gặp nhau ở Việt Nam