Hai thanh niên thương vong bên cạnh xe máy giữa đêm