Hai thanh niên chết cạnh xe máy dưới kênh ở Bắc Giang