Hai thanh niên bị truy tố vì trốn khám nghĩa vụ quân sự