Hai tên trộm gà bị người dân đánh nhập viện vì chống trả