Hai tàu “khủng” đâm nhau trên sông Đồng Nai, hàng chục người “hôi của”