Hải sản Nhật đang bơi: Sáng ở Tokyo, chiều lên bàn nhậu Hà Nội